Партнерство

Атене КОМ співпрацює з асоціаціями та контактними платформами задля майбутнього розвитку регіонів. Ми працюємо над задачами наступних десятиліть вже сьогодні. При цьому для нас на першому місці стоїть не тільки технологічний розвиток, але й створення однакових умов життя, як для міста так і для села.

Атене КОМ є активним членом проекту Фахівці для розвитку оптоволокна (FKGA). Це незалежний секторальний проект, ціль якого є протидія браку спеціалістів в усіх областях розвитку оптоволокна. Для усунення нехватки спеціалістів повинні стати більш доступними заходи по підвищенню кваліфікації, а доступ до занятості в ринку повинен стати більш спрощеним, крім того «суміжні» професії повинні бути перевірені на їх придатність. Крім цього потрібно навчити та залучити додаткових спеціалістів, а також підготувати та презентувати опис професій потенційним кандидатам всередині ринку та за кордоном. В проект залучені провайдери та користувачі сітьової інфраструктури, представники навчальних закладів та освітніх центрів, асоціації з області телекомунікацій, підземного будівництва, трубопроводів, електротехніки та ін., а також інші партнери, що пов’язані з даною темою. Проект тісно співпрацює з відповідними відділами федерального уряду.

Крім цього атене КОМ є членом об’єднання Ініціатива D21, яка є найбільшою контактною платформою по розвитку цифрового суспільства в Німеччині. Об’єднання фокусується на суспільних змінах, що виникають через цифровізацію. Тут атене КОМ особливо активно приймає участь у робочих групах, такі як «Етика», «Іновативна держава», «Освіта», а також у «Проекті Німецького Широкополосного Інтернету».

Атене КОМ є членом Альянсу по кібербезпеці (BSI) Федерального управління по інформаційній безпеці і активно приймає участь у підсиленні спроможності Німеччини, як країни, протистояти кібер-атакам.

Атене КОМ є членом Німецького об’єднання житлового господарства, містобудівництва та впорядкування (DV), активно приймає участь в AG Europa та допомагає в розвитку тем, що стосуються «Диджіталізації міст».

В Нижнє-Саксонській академії сільських регіонів (ALR-Niedersachsen) ми висвітлюємо переваги інфраструктурного та культурного розвитку сільських регіонів, особливо щоб протидіяти зниженню кількості населення та зробити сільські регіони привабливими для кожної фази життя та кожного віку.

Тім Браукмюллер, який також є директором Німецького інституту широкополосної комунікації ГмбХ (dibkom) атене КОМ ГмбХ та експерти з «Інституту Магдебург-Штендаль», «Центрального об’єднання електротехнічної освіти» та секторів економіки (гремії та коміссії) підтримують (нейтральне) підвищення кваліфікації та сертифікацію експертів. Крім цього вони також підтримують процеси стандартизації та нормування як такі, які забезпечують якісний розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, що загалом дасть змогу протистояти браку спеціалістів, який постійно зростає на протязі останніх десятиліть.

Атене КОМ надає підтримку загальносуспільному об’єднанню Європейський Інститут Інновацій (EIfI e. V.). Цей інститут при Яде-університеті  займається фінансовою підтримкою інновацій у області освіти і досліджень, особливо в сільських районах у рамках транснаціональних проектів. Особливо проекти, які орієнтовані на майбутнє, такі як розвиток водневих технологій, нові методики навчання (медіа-компетенції) або диджиталізація в логістиці продуктів харчування, належать до чисельного списку проектів, що фінансово підтримуються європейськими фондами.

Крім того, атене КОМ є членом об’єднання VDE (Об’єднання електротехнічних, електронних та інформаційних технологій) – однієї з найбільших технологічних асоціацій Європи, заснованої більш ніж 125 років тому. В ній об’єднано науку, стандартизацію, перевірку, сертифікацію та консультування з питань застосування. Знак VDE – це синонім найвищого стандарту безпеки та захисту споживачів.

Атене Ком є асоційованим членом обєднання Bitkom e.V.. Найвища ціль  Bitkom e.V – це вивести Німеччину у лідери цифровізації, сприяти розвитку цифрової трансформації німецької економіки та управління, підсилити цифрову незалежність та досягнути широкої суспільної участі у цифровому розвитку – наприклад у прискоренні розбудови гігабітних сіток та цифрової інфраструктури для енергетики, транспорту, торгівлі та «розумних домівок», для міст та регіонів.

eco – це найбільша у Європі асоціація інтернет-економіки і атене КОМ є членом цього об’єднання. Разом з членами  асоціації, а також для них, eco сприяє розвитку інтернету, фінансово підтримує розвиток нових технологій, інфраструктур та ринків, формує рамочні умови та представляє інтереси членів у сфері політики та у міжнародних греміях.

Атене КОМ тісно співпрацює з Федеральною асоціацією штучного інтелекту і починаючи з лютого 202 року є його членом з питань фінансової підтримки. Штучний інтелект (ШІ) є вирішальною технологією нашого майбутнього. Асоціація надає платформу, завдяки якій виявляються підприємства, задіяні в ШІ та ідентифікуються іновативні технології, які стають частиною ШІ-екосистеми. Ми підтримуємо асоціацію у її діях, направлених на дотримання основних етичних, безпекових та соціально-вагомих якісних параметрів при застосуванні штучного інтелекту компаніями-членами асоціації.