Кодекс поведінки

Принципи атене КОМ

Власна відповідальність компанії

Діюче право

Атене КОМ ГмбХ зобов’язується дотримуватись всіх діючих норм і законів у Німеччині, незалежно від того, чи принесе це негативні економічні наслідки. Такого ж дотримання атене КОМ ГмбХ очікує і від своїх бізнес-партнерів. Усіх керівників інформують щодо основних норм та правил у своєму напрямку, для того, щоб вони могли ділитися цією інформацією також і з іншими співробітниками компанії.

Права людини

Дотримання загальноприйнятих всесвітніх норм по охороні прав людини є звичайною справою для атене КОМ ГмбХ. Люба форма сучасного рабства, торгівля людьми та застосування дитячої робочої сили є абсолютно неприйнятним.

Комунікація

Атене КОМ ГмбХ виступає за відкриту та чесну комунікацію. Наші співробітники можуть звернутися до своїх керівників або до правління компанії навіть з критичними питаннями. Ми вважаємо, що співпраця на базі довіри приводить до того, що не зовсім гідна поведінка може бути вчасно виявлена та виправлена, а у майбутньому навіть не допущена. Наше керівництво зазвичай робить все можливе, щоб співробітники могли бути з ними завжди відкритими.

Прозорі процеси

Для атене КОМ ГмбХ є особливо важливим дотримання зрозумілих та узгоджених процесів. Заради свого інтересу, але і заради інтересів наших клієнтів та бізнес-партнерів ми впроваджуємо максимально можливу прозорість процесів. При цьому дуже важливо, щоб деякі процеси у ході виконання завжди документувалися.

Китайська стіна

Атене Ком ГмбХ супроводжує велику кількість різноманітних проектів. Такі замовлення суворо відокремлюються один від одного. При цьому ми використовуємо концепт «ролі-та-доступу». Різні відділи атене КОМ відокремлені один від одного таким чином, щоб вони не призводили ані до конфлікту інтересів, ані до обміну конфіденційною інформацією.

Повага

Велику увагу атене КОМ ГмбХ приділяє аспекту довіри та поваги. Тільки завдяки взаємодії на основі поваги можна досягнути максимуму у продуктивності, конкурентоспроможності, інноваційності, у креативі та ефективності. Всі співробітники повинні поводитися один з одним ввічливо та з повагою. Любий тиск чи люба форма небажаного фізичного контакту, мобінг або залякування в атене КОМ ГмбХ суворо заборонені і можуть мати наслідки згідно трудового кодексу.

Різноманітність

Атене КОМ ГмбХ підбирає працівників у свої команди виключно згідно їх кваліфікації та навичок. Усі співробітники мають однакові шанси. Дискримінація за ознаками статі, віку, обмеження, сексуальної орієнтації, вагітності, догляду за дітьми, сімейного становища, релігії, світосприйняття, етнічної чи національної приналежності, кольору шкіри, політичних уподобань чи соціального походження категорично не прийнятна. Атене КОМ ГмбХ виступає за різноманітність, підтримує толерантність та соціальну інтеграцію.

Представники колективу

Співробітники атене КОМ ГмбХ створили профсоюз. Його ціль створити справедливий баланс інтересів різних сторін. При цьому основою є відкритий та конструктивний діалог на базі взаємоповаги.

Умови праці

Атене КОМ ГмбХ дотримується законодавчих актів для забезпечення справедливих умов праці. Особливо це стосується регулювання виплат заробітних плат, але також ми приділяємо увагу організації робочого часу та захисту приватної сфери. Крім того, атене КОМ підтримує гармонійне поєднання кар’єри та приватного життя завдяки гнучким моделям організації робочого часу.

Захист праці та охорона здоров’я

Атене КОМ ГмбХ підтримує здорове та безпечне робоче середовище. Ми дотримуємося законів та правил щодо охорони здоров’я та безпеки на робочому місці. Усі керівники повинні переконатися, що на робочому місці присутні необхідні умови для забезпечення охорони здоров’я та дотримання безпеки праці.

Захист інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність – це право на нематеріальний виріб або товар. Вона захищена законом та/або діловою таємницею. Тому на копіювання обов’язково повинен бути наданий дозвіл.
Кожен співробітник проінформований, що інтелектуальна власність атене КОМ ГмбХ повинна бути захищена від втручання сторонніх осіб, або від її втрати. Інтелектуальна власність інших повинна поважатися.

Конфідеційність

Для атене КОМ ГмбХ та її співробітників внутрішня комерційна та корпоративна таємниця є абсолютно конфіденційною і їм заборонено передавати або надавати доступ до неї стороннім особам. Також її заборонено використовувати і для особистих приватних цілей співробітників.

Інсайдерська інформація

Під інсайдерською інформацією ми розуміємо конкретну інформацію про нерозголошені у публічних каналах випадки, які у разі їх розголошення можуть суттєво вплинути на ціну цінних паперів або подібних фінансових інструментів. Торгівля інсайдерською інформацією у Німеччині є злочином, тому що вона може вплинути на функціонування ринку капіталу. Атене КОМ ГмбХ виступає проти торгівлі інсайдерською інформацією і чітко доводить до своїх співробітників не використовувати інсайдерські знання ані в особистих цілях, ані для їх використання третіми особами.

Бухгалтерський облік та бухгалтерія

AВсі ділові процеси, цінні активи та зобов’язання записуються та ретельно документуються. Ділова активність та документи підприємства повинні бути правильними та упорядкованими. Люба форма маніпуляції балансом в атене КОМ ГмбХ заборонена.

Запобігання відмиванню грошей

Відмивання грошей відбувається тоді, якщо гроші або інша власність, джерелом яких безпосередньо або напряму є злочинна діяльність, попадають у легальний економічний обіг. У випадку незвичних фінансових трансакцій усі співробітники повинні надати про це відповідну інформацію.

Фінансування тероризму

Фінансування тероризму відбувається тоді, якщо для фінансування терористичних злочинів або для підтримки терористичних об’єднань виділяються гроші або інші засоби. Усі співробітники зобов’язані повідомляти про підозрілі трансакції.

Пожертви

Атене КОМ ГмбХ здійснює пожертви завжди від свого імені та без очікування компенсацій. При цьому оформляється чітка документація даних отримувача, ціль пожертвувань і підтвердження отримання внесків на пожертву. Адміністраціям, політичним організаціям, партіям чи окремим політикам прямі або непрямі пожертви не проводяться.

Політична підтримка інтересів

Атене КОМ ГмбХ не дозволяє нечесний вплив на політику та законодавчі органи і дотримується норм закону щодо лобіювання.

Захист корпоративної власності

Корпоративна власність атене КОМ ГмбХ використовується для певних корпоративних цілей. Неналежне, нелегальне або без дозволу використання, особливо у приватних цілях, заборонено. Всі форми шахрайства, не важливо за рахунок компанії чи сторонніх осіб, у рамках компанії суворо заборонені.

Конфлікт інтересів

У прийнятті корпоративних рішень кожен працівник зобов’язаний перевірити, чи не впливають на прийняття таких рішень приватні інтереси. Приватні та корпоративні інтереси потрібно розділяти для того, щоб рішення приймалися нейтрально та раціонально. Атене КОМ ГмбХ закликає співробітників звертатися до керівництва у випадку можливого конфлікту інтересів. Такі звернення документуються.

Зобов’язання перед бізнес-партнерами та третіми особами

Відношення до бізнес-партнерів

Атене КОМ ГмбХ розглядає себе як надійного ділового партнера, який дотримується норм права. Нашим бажанням є вирішення задач сьогодення та надання найкращих рішень нашим клієнтам. Керівництву приділяє увагу поінформованості співробітників щодо договірних зобов’язань з нашими партнерами.

Взаємодія з політичними організаціями та установами

У взаємодії з політичними організаціями чи установами повинен діяти особливо ретельний підхід. Часто до таких ділових відносин діють більш суворі вимоги.
Чесність та прозорість, а також дотримання діючого права повинні бути звичайними речами у кожному нашому кроці.

Конкуренція

Атене КОМ ГмбХ виступає за чесну і непідробну конкуренцію в інтересах усіх учасників ринку. Це є основою соціальної ринкової економіки. Для захисту такої конкуренції атене КОМ неухильно притримується усіх відповідних норм та законів.

Безпека продукції

Атене КОМ ГмбХ надає послуги своїм клієнтам. Для компанії є важливим присутність чесних, орієнтованих на результат та довгострокових ділових відносин. Через наші послуги та продукти ми пропонуємо високий рівень якості.

Дані про продукти та послуги

Атене КОМ ГмбХ завжди надає справжні дані щодо наших продуктів та послуг. Ми вважаємо, что нечесна інформація може зруйнувати вже побудовані ділові зв’язки. У атене КОМ ГмбХ забороняється надавати неправдиву інформацію також і задля збереження позитивного іміджу.

Охорона даних

Атене КОМ ГмбХ приділяє особливу увагу конфіденційності даних про співробітників, клієнтів чи третіх осіб у процесії їх збору, зберігання та обробки. Ми діємо за принципом мінімізації даних, шифруємо або видаляємо дані у всіх можливих випадках. Деякі співробітники проходять курс навчання по охороні даних. Ті співробітники, які працюють з персональними даними, отримують додаткові консультації та підтримку відповідних відділів.

Використання та безпека ІТ-систем

Завдяки ІТ-системам атене КОМ ГмбХ використовує відповідні інструменти захисту при роботі з чутливими даними, а також для охорони інтелектуальної власності. Деякі співробітники проходять регулярні тренінги по охороні інформаційних даних. Всі ІТ-ресурси та системи, якими обладнані робочі місця, належать компанії та є її власністю. Забороняється їх приватне використання. Співробітники атене КОМ ГмбХ проінформовані, що вони мають захищати ІТ-системи від внутрішнього та зовнішнього зловживання.

Відповідальність наших співробітників

Амбасадори компанії

Атене КОМ ГмбХ відноситься з повагою до права на свободу слова. У публічній площині співробітники атене КОМ ГмбХ виступають представниками компанії. Керівництво є взірцем для всіх співробітників. Усім співробітникам відомо, що поведінка, що призводить до руйнування іміджу компанії, заборонена. Позитивний імідж компанії є критично важливим для економічного успіху атене КОМ ГмбХ.

Повідомлення про порушення

У випадку порушення закону або кодексу поведінки про це повинно бути повідомлено відповідній особі. Керівництво повинно сприяти такій практиці та бути готовим до діалогу. Незалежно від цього та згідно закону, актуальним залишається обов’язок про повідомлення, особливо у випадках, якщо хтось став свідком скоєння злочину.

Внутрішня система попередження / комунікація ризиків

Атене КОМ ГмбХ запроваджує внутрішню систему попереджень, де інформуючі особи, з гарантією дотримання конфіденційності щодо їх персоналій, письмово можуть повідомити про порушення національних або законів ЕС. Після надання правдивої інформації, інформуючій особі не потрібно боятися репресій. Атене КОМ ГмбХ зробить все, щоб забезпечити належну підтримку. Під час всього процесу прояснення керівники забезпечують дотримання захисту даних та дотримання нерозголошення комерційної таємниці.

Заборона корупції

Атене КОМ ГмбХ відкидає абсолютно любу форму корупції. Наші співробітники кожного року проходять курси по запобіганню корупції. Усім співробітникам відомо, що подарунки або інші блага дозволяються тільки у тому випадку, коли вони є звичайними для ділової ситуації, мають незначну вартість, етично не переходять дозволених рамок та не можуть бути розглянуті як компенсація за послуги чи товар. Нікому із співробітників не дозволяється вимагати подарунки або інші блага від ділових партнерів.

Отримання подарунків

Ділова активність не повинна використовуватися для отримання особистих благ. Деяким співробітникам отримання подарунків заборонено. Виключеннями є подарунки з незначною вартістю, відмова від яких суперечила б місцевим традиціям і була б соціально неадекватною. Отримання таких подарунків не повинно впливати на прийняття ділових рішень. Категорично забороняється отримувати готівку, ваучери або інше. Запрошення на діловий сніданок, обід чи вечерю не повинні перевищувати звичайних ділових рамок гостинності. Якщо запрошення має ознаки недопустимого впливу на прийняття ділових рішень, то таке запрошення не приймається.

Подарунки третім особам

Атене КОМ ГмбХ доводить до своїх працівників про те, що, як правило, передача подарунків чи запрошень третім особам заборонено. Виключенням є звичайні ситуативні або рекламні подарунки, які відповідають традиціям та гостинності у відповідній країні. У випадку сумнівів, співробітник завжди може звернутися до керівництва за проясненням.

Відповідальність перед природою

Захист довкілля

Атене Ком ГмбХ виступає за довгостроковий захист довкілля та клімату. При створенні своїх продуктів та наданні послуг ми максимально мінімізуємо фактор впливу на довкілля та клімат. Для покращення нашого балансу довкілля і підтримки цього аспекту ми найняли представника по захисту клімату. Ми закликаємо усіх співробітників ставитися до довкілля відповідально.