Побудова стратегії

Мультидисциплінарна команда атене КОМ «Розумні регіони» надає надійну допомогу громадам у розробці  цифрової стратегії. У тісній співпраці з Вами ми розробимо стратегію завдяки робочому процесу, який найкраще підходить Вашій громаді, підтримаємо у побудові контактів з основними регіональними гравцями, виступимо модераторами для учасників та у проведенні необхідних заходів, а також повністю візьмемо на себе розвиток вашої комунальної стратегії по цифровізації. Активність кожної фази базується на результатах попередньої фази і підтримуються інтегральними форматами та інтерактивними методами.

Наш проектний та комунікаційний менеджмент гарантує ефективне впровадження необхідних заходів. В тісній співпраці з відповідними учасниками ми проаналізуємо та перевіримо наявні можливості для побудови  розумного регіону і разом з Вами будемо розвивати їх далі. При цьому ми орієнтуємося на концепцію с чотирма структурними елементами, що надбудовуються один на одного.

Структурний елемент 1: Інвентаризація

Систематичний аналіз цифрового «статусу кво» є необхідною умовою для того, щоб зрозуміти, де є можливість розвитку і для того, щоб ідентифікувати відповідні пріоритети. Команда «цифрові регіони» поєднує наукову компетенцію у застосуванні кількісних та якісних методів для забезпечення чіткого опису поточної ситуації Вашої громади чи регіону та ідентифікації важливих етапів цифрової трансформації.

Структурний елемент 2: Визначення місії та цілей

На основі аналізу, поточних стратегічних концептів та громадсько-політичних рішень по розвитку формується місія. Місія є центральним елементом цифрової стратегії, тому що вона в першу чергу визначає цілі та уявлення про майбутню громаду чи регіон. При цьому важливим є прийняття участі відповідних гравців з політики, економіки, науки та громадських представників суспільства, для того щоб можна було визначити цілі та пріорітети.

Структурний елемент 3: підготовка дій і концепція впровадження

Концепція впровадження конкретизує цифрову стратегію і таким чином є механізмом, що поєднує місію, сектори активності та окремі дії. Відповідно до потреб та сектору застосування ми перевіримо можливість фінансової підтримки і допоможемо у поданні заявки на відповідні програми допомоги для подальшого просування перспективних проектів. Разом ми розробимо відповідні концепції, в яких будуть описані короткострокові, середньострокові та довгострокові дії по здійсненню проектів, а також при потребі допоможемо з їх впровадженням на місцях.

Структурний елемент 4: моніторинг та оцінка

Під час і після здійснення конкретний дій є доцільним оцінювати рівень стратегічного виконання. У рамках інтегрованого планування та управління повинні постійно перевірятися окремі структурні елементи стратегії, а також гнучко проводитися їх коригування та доповнення в залежності від нових умов. На цьому етапі впроваджуються структури моніторингу, а також проводиться і впроваджується система оцінки запланованих дій.

Основне: комунікація та маркетинг

Цифрова трансформація повинна бути проведена за участю широкого кола суспільства. Необхідною умовою для впровадження планів по цифровізації повинен стати постійний та проектно- орієнтований комунікаційний процес між максимальною кількістю комунальних гравців. Формати участі, форуми для діалогу та різноманітні суспільні заходи та маркетинг цифрових проектів сприяють зверненню уваги на тему цифровізації і забезпечують схвалення таких заходів.